Dilas over terugval logistieke vraag: ‘Zorgwekkend gebrek aan investeringen en visie op toekomstige bedrijfsruimten’

Nederland heeft een goede visie nodig voor toekomstige bedrijfsruimten en moet een aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren voor buitenlandse bedrijven, vinden Tim Beckmann en Eelko Brinkhoff, bestuursleden van het kennisplatform voor logistiek en industrieel vastgoed Dilas. Zij reageren tegenover VJ op de forse terugval van de logistieke ruimtevraag in Nederland.

Na de recordjaren 2021 en 2022 meldde Stec Groep deze week dat de logistieke ruimtevraag met 40 procent is teruggevallen. Vastgoedjournaal vroeg Dilas om een reactie op de cijfers en hun kijk op mogelijke oplossingen. 

Belangrijke oorzaak voor de afname is volgens Stec het opdrogen van (nieuw) aanbod. Afgelopen jaren is veel bedrijventerrein uitgegeven, maar is er nauwelijks nieuw aanbod bijgekomen. Daarnaast vormen netcongestie en de stikstofcrisis grote knelpunten in het ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein en zorgen deze voor het uitstellen of afblazen van investeringen bij bedrijven in gebouwen en grond.

Ondanks de terugval roept Stec op om door te gaan met de planvorming voor bedrijventerreinen. Het kennisplatform voor logistiek en industrieel vastgoed, Dilas, sluit zich hierbij aan, maar zet er de kanttekening bij dat er goed gekeken moet worden naar de Nederlandse visie op toekomstige bedrijfsruimten, de grond- en huurprijzen en belastingregelingen voor buitenlandse bedrijven alvorens er gebouwd gaat worden.

Roep om creatieve benaderingen
Bij Dilas vindt men het zorgelijk dat gemeenten minder geneigd zijn te investeren in uitbreiding van bedrijventerreinen, en roept op tot creatievere benaderingen, zoals verdichting en stimulering van meerlaags bouwen. Dilas ziet voor zichzelf een rol als verbinder van alle belanghebbenden weggelegd en wil werken aan oplossingen voor de ruimteclaims.

Tim Beckmann, bestuurslid van Dilas en ceo van Intospace, geeft aan dat hoewel het aanbod van beschikbare locaties afneemt, dit niet de oorzaak is van de verminderde transacties in 2023. ‘De vraag naar XXL-distributiecentra is gedaald door stabilisatie van e-commerce en een afkoelende economie, waarbij de Europese Centrale Bank (ECB) bewust de groei probeert te remmen door de inflatie te beteugelen.’ Beckmann benadrukt het zorgwekkende gebrek aan investeringen en visie op toekomstige bedrijfsruimten, wat leidt tot stijgende grond- en huurprijzen en uiteindelijk negatieve gevolgen voor natuur en milieu. ‘Als er geen ruimte voor de groei van bedrijven is – terwijl de bevolking wel groeit -, zal de groei van deze bedrijven elders plaats moeten vinden. En aangezien consumenten blijven consumeren, zullen producten een langere weg af moeten leggen. Het aantal transportkilometers per product zal alleen maar verder toenemen; met meer verkeer op de weg en een hogere prijs van onze producten tot gevolg.’

‘Nederland verliest concurrentiepositie’
Dilas-bestuurslid Eelko Brinkhoff, tevens directeur van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, waarschuwt dat Nederland niet alleen te kampen heeft met stikstof- en netcongestieproblemen, maar ook haar concurrentiepositie snel aan het verliezen is. ‘Buitenlandse bedrijven investeren aanzienlijk minder in Nederland, de belastingdruk is gestegen, en regels voor expats worden versoberd. Dit resulteert in een verzwakte internationale reputatie en het verlies van innovatieve bedrijven die hun Research & Development afdelingen elders onderbrengen. Nederlandse bedrijven, zoals ASML, voelen nu ook de impact en worden gedwongen om elders te groeien.’