Events

Vastgoeddebat 2023

Is er nog ruimte voor industrie en logistiek in Nederland?

21 APRIL 2023, 10:00 – 14:00

Dit evenement is toegankelijk op persoonlijke uitnodiging.
Mocht u interesse hebben, neem dan graag contact op via de website.

Op 21 april organiseert DILAS (Dutch Industrial and Logistics Association) samen met het College van Rijksadviseurs een Lagerhuis-debat over de toekomst van logistiek in Nederland. Een debat met vertegenwoordiging van de grootste bedrijven, gemeentes, provincies, overheid, wetenschap, onderwijs & civil society.

Logistiek maakt een groot deel van onze huidige en toekomstige economie mogelijk. Door schaalvergroting en groei van e-commerce is deze sector veel zichtbaarder geworden in het Nederlandse landschap. De maatschappelijke discussie over de ‘verdozing’ heeft ertoe geleid dat er gepleit wordt voor restrictief beleid.

Is het bij de beleidsmakers wel duidelijk wat de consequenties zijn van een dergelijk beleid? Hoe kunnen logistieke ontwikkelingen samengaan met ruimtelijke kwaliteit, die bestaat uit gebruiks-, belevings-, toekomstwaarde en  duurzaamheid? En hoe kan worden voorkomen dat de logistiek die we hard nodig hebben onnodig wordt afgeremd? Er wordt in de discussie vaak té makkelijk voorbijgegaan aan zowel de maatschappelijke rol van logistiek als de ruimtelijke impact.

 

Er is dus behoefte aan een debat waarin feiten, inzichten en argumenten kunnen worden uitgewisseld tussen beleidsmakers, sectoren en maatschappelijke organisaties. Zo een debat gaat verder dan benoemen wat we niet willen, en is gericht op hoe we Nederland dan wel willen inrichten. Uitgangspunt voor de oplossingsrichting is dat zowel landschap als logistiek niet het kind van de rekening worden.

Het doel

Een inhoudelijk debat over de toekomst van de logistiek in Nederland. Het debat wordt gevoerd met zoveel mogelijk relevante share- en stakeholders uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs/ wetenschap en maatschappelijke organisaties om optimaal gebruik te maken van ‘the wisdom of the crowd’.

Georganiseerd door

Onder leiding van

Gijs Weenink

Debatleider

Frenk van der Linden

Dagvoorzitter

Locatie

Gelderlandfabriek, Stationsweg 7, 4101 NG Culemborg