Live stream: ‘Kansen voor herontwikkeling onder de omgevingswet’

Klik hier voor het verslag

Hoe kunnen de logistieke (vastgoed)sector en gemeente sámen 🤲 werk maken van herontwikkeling? 🏗️ En hoe kan extra ruimte voor lokaal maatwerk, versnelde procedures en andere mogelijkheden die de Omgevingswet biedt, daarbij helpen? 🙋‍♀️

Deze vragen stonden centraal tijdens het eerste live seminar gisteren van Dilas samen met vakblad BT. 🎬 Onder leiding van BT-hoofdredacteur Jan Jager gingen Joline Snel, BZK/MooiNederland, Anita Nijboer, omgevingswetadvocaat bij SIX Advocaten, Jordi Hubers, Buck Consultants International en Hylcke Okkinga (Hylcke O.), directeur Montea Nederland met elkaar in gesprek. 🗣️Tal van onderwerpen passeerden de revue maar deelnemers aan het seminar waren het eensgezind over het feit dat de Omgevingswet, ondanks alle onzekerheden en onduidelijkheden, beschikt over voldoende instrumenten om het potentieel dat herontwikkeling van bestaand logistiek vastgoed biedt, beter te benutten en te versnellen. Maar waar liggen die dan? 9 take aways:

👉Wijs kansenzones aan in omgevingsplannen
👉Ruim bestemmen biedt kansen voor herontwikkeling
👉Kijk vooraf goed als ontwikkelaar naar de haalbaarheid en financierbaarheid van een herontwikkelingsplan
👉Ontwikkelaars en eindgebruikers neem belevings-, gebruiks- en toekomstwaarde mee bij een herontwikkelingsplan
👉Breng goed in kaart bij een herontwikkelingsplan of die aansluit bij de visie van een gemeente, provincie of Rijk
👉Stuur in de onderhandeling met de gemeente aan op de Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) bij een reguliere procedure
👉Start een participatietraject ondanks dat het niet verplicht is tenzij de gemeenteraad daarop aandringt
👉Verbeter het samenspel tussen markt en overheid, een leidraad moet uitkomst bieden
👉Blijf in Nederland ruimte bieden aan ontwikkelingen want als dit stokt, verhuizen bedrijven naar het buitenland