Nieuwe brancheorganisatie voor industrieel en logistiek vastgoed.

Koplopersgroep in duurzaamheid wil in dialoog met overheid

Den Bosch, 22 september 2022 – Een aantal gerenommeerde bedrijven in de logistieke en industriële (vastgoed)sector heeft de knowhow en ervaring gebundeld in een kennis- en netwerkorganisatie: Dutch Industrial & Logistics Association (Dilas). De oprichters willen gezamenlijk werken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen die de sector begrenzen. Ook willen de leden in een dialoog treden met de overheid over een duurzame integrale inpassing van logistiek en industrieel vastgoed in de ruimtelijke ordening van ons land.

Dilas vertegenwoordigt en verbindt een brede groep bedrijven met een duurzame toekomstvisie op logistiek en industrieel vastgoed, waaronder logistiek dienstverleners, producenten, ontwikkelaars, beleggers, gronduitgiftebedrijven en makelaars. Dilas wil partijen die professioneel actief zijn binnen deze sector ondersteunen en inspireren met kennis over goede ruimtelijke inpassing, klimaatverantwoordelijkheid, schone energie en zorg voor onze natuur.

Positieve reacties vanuit de branche

De organisatie is opgericht door en voor partijen die de ambitie omarmen om logistiek en industrieel vastgoed toekomstbestendig te ontwikkelen. De initiatiefnemers achter Dilas zijn Joffrey Lagaunne (Proptimize) Bas Geijtenbeek (1530 Real Estate) Sander Breugelmans (Prologis) Eelko Brinkhoff (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) en Tim Beckmann (Intospace). Inmiddels hebben zich nog vijftien andere partijen achter dit initiatief geschaard. Woordvoerder van Dilas, Tom Runhaar, vertelt dat vanuit de branche positief wordt gereageerd. “Bedrijven en kennisinstellingen kunnen zich aanmelden via de website van Dilas.”

Runhaar vervolgt: “De oprichting van Dilas komt op een goed moment nu er debat dat in Den Haag wordt gevoerd rondom een eventuele ́harde stop ́ op distributiecentra. Er is een betere afstemming tussen de sector en de politiek nodig, die zal bijdragen om feiten en perceptie beter van elkaar te scheiden.

Kennis essentieel voor verantwoorde beleidskeuzes

De urgentie is groot. We merken dat bij overheden nog veel kennis ontbreekt over hoe
productie- en logistieke ketens daadwerkelijk functioneren en waar en hoe in deze ketens toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Zonder deze kennis is het onmogelijk om verantwoorde keuzes te maken en ondersteunend beleid te vormen”, aldus Runhaar.

“Ook zijn de baanbrekende ontwikkelingen en innovaties binnen deze sector relatief onbekend. Terwijl de sector bijvoorbeeld vooroploopt op thema’s als energie en duurzaamheid. Proefprojecten met smart energy hubs, grootschalige energieopwekking en opslag- en laadfaciliteiten voor elektrisch vrachtvervoer bewijzen ook dat distributiecentra een belangrijke rol kunnen spelen in de energietransitie.”

Ruimtelijke kwaliteit door samenwerking

Dilas is ook van mening dat het ruimtelijk beleid in Nederland dringend aan verbetering toe is. Runhaar: “Het schrikbeeld van veel mensen is een kilometerslange aaneenschakeling van grijze dozen langs de snelweg. Logistiek en industrieel vastgoed kan heel goed bijdragen aan een leefbare omgeving en functies als wonen, werken en recreëren kunnen heel goed samengaan. Maar dan moeten de bouwregels over klimaatadaptatie, duurzame energie, biodiversiteit en ruimtelijke inpassing in Nederland scherper en strakker worden. Daar kan Dilas een belangrijke rol in spelen.”

“De maakindustrie en logistiek zijn nauw met elkaar verbonden en onmisbaar voor onze samenleving, maar we willen er geen last van hebben. Daarom is het zaak dat beide niet wordt vergeten in de ruimtelijke plannen en goed worden ingepast. Onze economie kan niet functioneren zonder maakindustrie en logistiek. Magazijnen en distributiecentra zijn nodig om de oogst van het land en onze medische spullen in te bewaren en online bestelde pakketjes te bezorgen. Steeds vaker worden er ook halffabricaten in elkaar gezet, retourgoederen gerepareerd en andere waardes toegevoegd waarmee productie en logistiek naadloos in elkaar overlopen. Dilas wil zijn kennis inzetten om deze waardeketen beter in te passen in zowel de stedelijke als landschappelijke omgeving en wil inspireren op gebieden als energieoplossingen, duurzaamheid, functiemenging en functiestapeling”, besluit Runhaar.