Montea Nederland

Montea

Montea investeert in logistiek en industrieel vastgoed in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Sinds haar ontstaan in 1976 beheert Montea een portefeuille van gebouwen en gronden gelegen op optimale locaties die veelal multimodaal zijn ontsloten. De gronden in bezit bestaan voor 70% uit grey- of brownfields, waar op termijn nieuwe en duurzame gebouwen herontwikkeld worden. Wij saneren vervuilde gronden, breken oude panden af en bouwen nieuwe, die voldoen aan de normen van huidige en toekomstige klanten en reeds aan de toekomstige wetgeving en regels voldoen. Zo zorgt Montea voor maatschappelijke meerwaarde en optimaal gebruik van de alsmaar schaarsere open ruimte.

Aan haar klanten biedt Montea polyvalente, energie- en CO2-vriendelijke logistieke gebouwen, die hen toelaten om groei te realiseren. Dankzij haar brede expertise, korte communicatie- en beslissingslijnen en een transparante aanpak, en zeer lange termijn (en dus duurzame) visie bouwt Montea wederzijdse vertrouwensrelaties uit met (potentiële) klanten, partners, investeerders en diverse overheden.