Het netwerk

De deelnemers van Dilas zijn personen, ondernemingen en instituten met een eigen toekomstvisie op logistiek en industrieel en haar vastgoed. Hebben een functie op Senior managementniveau en vertegenwoordigen een bedrijf met duurzame ambities. 

De kennispartners zijn sectorspecialisten die een onafhankelijke of non-profit organisatie vertegenwoordigen, met kennis en visie ten aanzien van de logistieke- en industriële vastgoedsector in Nederland.

Bestuur

Joffrey Lagaunne

Bas Geijtenbeek

Eelco Brinkhof

Sander Breugelmans

Tim Beckmann

Medewerkers

Benine Feith

Tom Runhaar

Deelnemers

Joffrey Lagaunne

Vanuit verschillende geledingen ben ik sinds 2002 actief in de logistieke vastgoedsector. Met deze opgedane expertise heb ik in 2012 Proptimize opgericht, om van daaruit actief te kunnen zijn als ontwikkelaar en asset manager van logistiek vastgoed. Met name de grootschalige logistiek en ‘last-mile solutions’ zijn mijn speerpunten. Nederland staat bekend om haar sterke positie als logistieke ‘gateway’ tot Europa. 

Door o.a. digitalisering, innovatie, COVID-19 en globalisering maakt de logistieke keten een versnelde efficiency- en optimalisatieslag door, waarbij het huisvestingsvraagstuk een belangrijke rol vervult. Vanuit mijn kennis en met de ervaring van de afgelopen jaren lever ik graag een bijdrage aan de discussie en ontwikkelingen rondom duurzaam logistiek vastgoed. Door alle partijen hierbij te betrekken en te consulteren geloof ik dat we met elkaar tot een gedegen en toekomstbestendige visie kunnen komen. Om die reden probeer ik als oprichter van DILAS een brug te slaan tussen publieke sector, maatschappij en logistieke stakeholders.

Bas Geijtenbeek

Na 12 jaar trouwe dienst bij JLL ben ik in 2019 partner geworden bij 1530 Real Estate, een vastgoedadviseur in commercieel vastgoed, om daar de afdeling logistiek en Industrial op te zetten, samen met collega Paul Becks. Met inmiddels 20 jaar ervaring op het gebied van industrieel en logistiek vastgoed zie ik de laatste jaren vele ontwikkelingen en vraagstukken ontstaan. Over “verdozing” heeft iedereen inmiddels een mening. Er zijn echter ook kansen en mogelijkheden als we kijken naar duurzaamheid en inpasbaarheid in onze maatschappij. Met mijn kennis en ervaring wil ik als medeoprichter binnen DILAS de vraagstukken die leven bij gebruikers, beleggers en ontwikkelaars zo goed mogelijk en vanuit een breed perspectief gaan belichten.

Eelko Brinkhoff

Al ruim 20 jaar ben ik verbonden aan de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en zet ik mij in voor de promotie van de provincie Noord-Brabant in het buitenland voor het aantrekken en begeleiden van buitenlandse bedrijven naar onze provincie. Na de vestiging onderhouden wij het contact met deze bedrijven om ze voor Brabant te behouden, beter te verbinden met het innovatieve ecosysteem en verder te laten groeien. 

Sinds 2016 ondersteunt de BOM ook Brabantse bedrijven die zaken willen doen in buitenlandse markten, in het bijzonder op de markten in Zuid-Duitsland, Israël, Jiangsu Provincie in China en de regio Midwest in de Verenigde Staten. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is een voorwaarde voor het aantrekken van nieuwe buitenlandse bedrijven en ondersteunt het zittende bedrijfsleven in hun verdere groei in het binnen- en buitenland. Voor de groei van deze bedrijven is de beschikbaarheid van voldoende kantoor- en bedrijfsgebouwen van goede kwaliteit onontbeerlijk. De discussie over ‘verdozing’ dreigt het land te verlammen en haast geen nieuwe ontwikkeling van geschikte bedrijfsgronden mogelijk te maken. Wat het beste is voor ons land vraagt om een goede dialoog tussen overheid, het bedrijfsleven en marktpartijen. Ik hoop dat met de oprichting van DILAS een bijdrage geleverd kan worden naar een toekomstbestendige visie.

Sander Breugelmans

Ik ben inmiddels 16 jaar werkzaam in de logistieke vastgoedsector. Bij Prologis ben ik als Regional Head Northern Europe verantwoordelijk voor onze activiteiten en team in Nederland, Duitsland, Zweden en Belgie. Met een portefeuille in Nederland van meer dan 2 miljoen m2, zijn wij ons bewust van de impact die logistiek heeft op land en landschap. Logistiek is een sector vol innovatie en ondernemerschap die cruciaal is om onze moderne en steeds meer eisende samenleving draaiende te houden. De laatste jaren maakt de industriële en logistieke sector en het daarbij behorende vastgoed een soms “stormachtige” ontwikkeling door. Met kennis en netwerkcentrum DILAS hoop ik dat we de vele vraagstukken hieromtrent goed naar buiten kunnen gaan uitdragen.

Tim Beckmann

CEO Intospace, nadere info volgt

Benine Feith

Na de Hotelschool Den Haag heb ik 2 jaar bij een hotelorganisatie in New York gewerkt. Vervolgens heb ik mijn loopbaan buiten de hotelbranche voortgezet en heb ik mij 12 jaar ingezet voor verzekeraar Aegon, als Corporate Event Manager. De laatste jaren ben ik als zelfstandig ondernemer werkzaam geweest. Sinds 2022 ben ik bij 1530 Real Estate werkzaam als Manager Internal & External Operations. Naast mijn werkzaamheden bij 1530 Real Estate ondersteun ik de branche- en netwerkclub DILAS met veel plezier. Binnen DILAS breng ik in een secretariële rol structuur aan en bouw ik samen met het bestuur en Tom Runhaar aan het verder professionaliseren van de branche- en netwerkclub.

Tom Runhaar

Ik werkte van 2017 tot begin 2022 als sector specialist Logistiek bij Oost NL, NFIA en het ‘Invest In Holland’ Netwerk. In die rol was ik ‘vertegenwoordiger van de BV Nederland’ in het buitenland. Door het enorme succes en de snelle groei van logistiek (vastgoed) en daaraan gekoppelde ruimte schaarste, verlegde ik mijn focus naar duurzame innovaties met raakvlakken voor Logistiek en -vastgoed. In mijn huidige rol adviseer ik de overheid en het bedrijfsleven op gebied van ruimtelijke / duurzaamheidsvraagstukken. In dat kader ben ik gevraagd om namens DILAS de verbinding te leggen tussen koplopers in de sector en de overheid en kennisinstellingen. Het doel is dat DILAS dé sparringpartner wordt voor overheden en anderen belangenvertegenwoordigers om toekomstbestendige oplossingen te vinden voor het RO vraagstuk, in gebieden waar logistiek en maakindustrie een belangrijk onderdeel zijn van de economie en ruimte.