Deelname

Voordelen deelname

 • Toegang tot de netwerkbijeenkomsten van Dilas
 • Toegang tot het kennisportaal
 • Vraagbaak en kenniscentrum voor relevante maatschappelijke uitdagingen
 • Uitgebreide vermelding op de Dilas website
 • Actieve kennisontwikkeling en onderscheidend vermogen in de markt
 • Concrete oplossingen en best practices voor de sector én de overheden
 • Exposure
 • Imago verbetering

Daarnaast biedt Dilas de mogelijkheid aan haar deelnemers om onder de neutrale vlag van Dilas, kartrekker te worden van een thema-werkgroep, waarbij rondom een specifieke maatschappelijke opgave, een team met specialisten kan worden samengesteld. Uiteraard wordt hierbij wel een tijdsinvestering gevraagd van alle deelnemers en mogelijk ook een projectbijdrage.

Instapvoorwaarden deelname

Om deel te mogen nemen aan dit koploper initiatief gelden de volgende instapvoorwaarden.

 • U onderschrijft de missie, visie en ambities van DILAS
 • U geeft leiding aan een (onderdeel van een) bedrijf in de logistieke/industriële vastgoedketen. Uitzondering hierop zijn, parkmanagement, onderzoeksinstituten en overheden.
 • Het bedrijf dat u vertegenwoordigt draagt een duurzame toekomstvisie uit met oog voor maatschappelijke vraagstukken.
 • Als bestuurder van DILAS of deelnemer van een werkgroep moet u de code of conduct ondertekenen.

Het bedrag voor deelname wordt €1.995 voor 2024

“Neem deel en sta sterker.”