Dutch Industrial &
Logistic Association.

DILAS is de natuurlijke verbinder tussen innovatieve en duurzame stakeholders in de logistieke- en industriële vastgoedketen en spant zich in om deze sector duurzaam en maatschappelijk verantwoord door te ontwikkelen.

"

Dilas stelt zich ten doel om namens de logistieke- en industriële vastgoedsector gesprekspartner en kenniscentrum te zijn voor de overheid bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Daarnaast wil Dilas als spreekbuis fungeren richting de buitenwereld.

Verbinden

Netwerken

Maatschappelijk betrokken

Sparringpartner

Kennisuitwisseling

Verbinden

Netwerken

Sparringpartner
Maatschappelijk betrokken

Kennisuitwisseling

Is ontstaan uit de behoefte aan samenhang tussen Industrieel en Logistiek gerelateerde partijen, om zo de uitwisseling van informatie, contacten en kennis te faciliteren en te stimuleren.

Is een netwerk van professionals die een directie of hoge management functie bekleden waarbij het lidmaatschap uitsluitend kan worden verkregen via ballotage.

Creëert een platform voor projectontwikkelaars, overheid, vastgoedbeleggers, regionale ontwikkelingsbedrijven, brancheverenigingen, adviseurs en makelaars actief in de Industriële en Logistieke sector.

Dilas

Is kennis vergroten door ervaring te delen en transparant te handelen

Vragen of meer informatie ontvangen?

&

Neem contact op