Nieuwe structuur voor nieuwsbrieven: deelnemers en stakeholders

Je leest momenteel de deelnemersnieuwsbrief van Dilas, die voorheen sporadisch verscheen. In 2024 geven we deze nieuwsbrief een meer gestructureerde vorm. Bovendien introduceren we een aparte nieuwsbrief voor stakeholders. 

De deelnemersnieuwsbrief zal verschillende secties omvatten waaronder het element ‘vanuit het bestuur’, interviews met deelnemers, experts of sprekers, nieuws van deelnemers (zoals innovaties), informatie uit de eerdergenoemde kennisbank, de evenementenagenda en onze aanwezigheid in de media. We publiceren deze nieuwsbrief vijf keer per jaar.

Stakeholdersnieuwsbrief: bouwen aan expertise en samenwerking

De stakeholdersnieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met logistiek en logistiek vastgoed. Deze externe nieuwsbrief is primair gericht op het versterken van onze autoriteit en het bevorderen van de groei van deelnemers en partners die met Dilas willen samenwerken. De inhoud van de nieuwsbrief concentreert zich vooral op de waarde van logistiek vastgoed en grootschalige bedrijfsruimten. Deze nieuwsbrief wordt ook vijf keer per jaar uitgebracht.

Focus op maatschappelijke meerwaarde

Deze nieuwsbrief volgt een gestructureerde opzet. Het openingsverhaal omvat een interview met een deskundige over de economische en maatschappelijk meerwaarde van logistiek en logistiek vastgoed. Hierbij belichten we succesvolle praktijkvoorbeelden en vragen we experts om hun opinie. Dit kan variëren van politieke en bestuurlijke aspecten tot het belang van specifieke innovaties of het bespreken van recente of aankomende rapporten en onderzoeken.