Het Nationale Debat 21 april 2023

Dilas en College van Rijksadviseurs houden nationaal debat over ruimte voor logistiek

Culemborg, 21 april 2023 – Is er nog ruimte voor logistiek in Nederland? Die vraag stond 21 april 2023 centraal in het nationale debat over de toekomst van logistiek. De discussiebijeenkomst vond plaats in De Gelderlandfabriek in Culemborg en werd georganiseerd door de brancheorganisatie voor industrieel en logistiek vastgoed, Dilas, en het College van Rijksadviseurs. Alle betrokken partijen (vastgoedsector, bedrijfsleven, overheden, onderwijs, wetenschap) waren bij het debat aanwezig en vonden elkaar in de ambitie om Nederland mooier en duurzamer te maken en in de wens zich hier gezamenlijk voor in te spannen.

Partijen vinden elkaar in ambitie Nederland mooier te maken

  • Veel overeenstemming over landschappelijke inpassing en verduurzaming logistiek vastgoed.
  • Belang voor ruimte logistiek breed gedeeld.
  • Alle betrokken partijen bij debat vertegenwoordigd.
Klik op de afbeelding om de presentatie van het Nationale Debat te bekijken.

“Aangenaam verrast was ik over het draagvlak dat er bij het bedrijfsleven en de industriële en logistieke vastgoedsector is om de zaken anders aan te pakken; duurzamer en beter ingepast in het landschap”, zei Rijksadviseur terug op de bedrijventerreinen en in de bouwplannen”, vroeg expert adviseur Jurgen voor de Fysieke Leefomgeving Wouter Veldhuis. “We zijn het allemaal eens dat we Nederland beter, mooier, slimmer en groener willen maken, maar waarom zie je dat dan nog zo weinig Geelhoed van het ministerie van Economische Zaken en Koninksrijksrelaties zich af. “Die wil is er wel, maar door de regelgeving is dat in de praktijk vaak moeilijk te realiseren”, reageerden Dilas-bestuurslid en CEO van Intospace Tim Beckmann en directeur bedrijventerreinen Medel Tiel en Bleizo Lansingerland/Zoetermeer Nanne Zwiep. Positief vonden alle aanwezige partijen het dat bij iedereen de bereidheid leeft om daar gezamenlijk oplossingen voor te ontwikkelen. Dat ontlokte bij dagvoorzitter Frénk van der Linden de uitspraak dat het nationale debat over de toekomst van logistiek als voorbeeld kan dienen voor de moeizaam verlopende discussie over de stikstofproblematiek.

Blijk van erkenning

Het bestuur van Dilas kijkt trots en tevreden op het debat terug. “Dat alle disciplines onze uitnodiging geaccepteerd hebben om het gesprek aan te gaan, zien we als een blijk van erkenning”, blikt Beckmann terug. “De landelijk overheid en provinciale en gemeentelijke overheden waren ruim vertegenwoordig en hebben duidelijk gemaakt ons serieus te nemen als gesprekspartner. Deze bijeenkomst is een mooie eerste stap voor verdere gesprekken over het mooier maken van Nederland en het inpassen van duurzame en maatschappelijk verantwoorde industriële en logistieke activiteiten daarin. Dat daar ruimte voor moet blijven, is iets waarover brede consensus bestaat. Bij dit debat is dat onderstreept en dat is een mooie basis voor een verdere dialoog. Ook zijn wij blij dat er weinig tot geen draagvlak blijkt te zijn voor de regelgeving zoals die nu geldt in de provincies Noord-Brabant en Limburg, namelijk dat op veel locaties een verbod geldt voor de vestiging van nieuwe logistiek die meer ruimte beslaat dan 25.000 vierkante meter. Bij de vraag wie daar voor was, stak bijna niemand zijn hand op bij het debat.”

Feiten, inzichten en argumenten

Dilas nam het initiatief voor dit debat omdat zij vindt dat in de maatschappelijke discussie over ruimte voor logistiek en industrie vaak te makkelijk voorbijgegaan wordt aan de belangrijke maatschappelijke rol van die activiteiten en de werkelijke ruimtelijke impact die zij hebben. Bestuurslid Tim Beckmann: “Hierdoor dreigt onder meer een rem te ontstaan op logistiek die we hard nodig hebben, maar ook op de transities naar een circulaire economie en duurzaam energiegebruik. Daarom moeten de juiste feiten, samen met inzichten en argumenten, in de discussie ingebracht worden over hoe we Nederland willen inrichten. Met alle relevante share- en stakeholders wil Dilas graag het gesprek aangaan over hoe logistieke ontwikkelingen kunnen samengaan met ruimtelijke kwaliteit.” 

Lagerhuisdebat

Het nationale debat werd door Tim Beckmann en Wouter Veldhuis geopend. Daarna was er onder leiding van dagvoorzitter en journalist Frénk van der Linden een tafelgesprek over de ontwikkelingen in de logistiek. Door Sander Breugelmans (head Capital Deployment Europe bij Prologis en bestuurslid Dilas), Eelko Brinkhoff (directeur Foreign Investments & International Trade bij Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en bestuurslid Dilas), Olger van Dijk (directeur Ruimtelijke Ontwikkeling bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties), Ruud van Heugten (directeur Greenport Venlo), Merten Nefs (senior researcher Erasmus UPT) en Olaf Vogelaar (head Real Estate & Development bij Bol.com) werd onder meer gesproken over circulariteit, energieneutraliteit en de maatschappelijke en regionale meerwaarde van logistiek en industrie. Vervolgens werd er aan de hand van zestien stellingen, in de vorm van een Lagerhuisdebat, gediscussieerd over de toekomst van logistiek in Nederland. Gijs Weenink van de DebatAcademie leidde dat debat. Met een reflectie werd de bijeenkomst afgesloten. Hieraan namen Tim Beckmann, Jurgen Geelhoed, Cees-Jan Pen (lector De Ondernemende Regio bij Fontys Hogeschool), Bas van der Pol (wethouder gemeente Tilburg), Wouter Veldhuis en Nanne Zwiep deel.

Alle betrokken partijen deden mee

Bij het debat waren alle betrokken partijen aanwezig; vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de landelijke overheid, provinciale en gemeentelijke overheden, het onderwijs, de wetenschap, brancheverenigingen en maatschappelijke organisaties. In totaal discussieerden ongeveer honderd deelnemers mee. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (Erasmus UPT) werkten als partner aan het event mee. Het bedrijfsleven werd onder andere vertegenwoordigd door Bol.com, Ikea en logistiek dienstverleners als CEVA Logistics, Kuehne+Nagel, Rhenus Logistics, SEKO Logistics en Vos Logistics.

Over Dilas

Dilas staat voor Dutch Industrial & Logistic Association en is de brancheorganisatie in Nederland voor innovatieve en duurzame stakeholders in de industriële en logistieke vastgoedketen. De stichting is in 2022 opgericht en zet zich in voor het duurzaam en maatschappelijk verantwoord doorontwikkelen van de industrie en logistiek in Nederland. Dilas doet dat onder meer door kennis daarover te verzamelen en delen. Namens de industriële en logistieke vastgoedketen treedt de organisatie als gesprekpartner van de overheid op bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken en fungeert zij als spreekbuis richting de buitenwereld.