Interview met bestuurslid Tim Beckmann

Tim Beckmann

CEO bij Intospace®, projectontwikkelaar in logistiek vastgoed en gevestigd in Den Bosch

Waarom moest Dilas er komen?

“Omdat de logistieke sector veel meer erkenning verdient dan het momenteel krijgt. Logistiek opereert meestal op de achtergrond. We nemen vaak voor lief dat producten, zoals koffie en bananen uit Zuid-Amerika, dagelijks beschikbaar zijn. Veel mensen realiseren zich niet welke indrukwekkende prestatie de logistieke sector dagelijks levert en begrijpen niet dat de welvaart in Nederland en de rest van de wereld al duizenden jaren afhankelijk is van logistiek.”

Tot welke misvattingen leidt die onbekendheid met de rol van logistiek?

“Veel mensen denken dat logistiek vooral het gevolg is van onze moderne consumptiemaatschappij. Dat is een misvatting. Distributiecentra bestonden al in het oude Rome. Daar waren er meer dan 300. Ze werden gebruikt voor de opslag en distributie van goederen voor de internationale handel. Dat patroon herhaalt zich door de eeuwen heen. De distributiecentra van vroeger konden ook al een behoorlijke omvang hebben. Zo heb je in Amsterdam ‘Het Swaare Pakhuis’. Dat is in 1720 gebouwd en heeft een vloeroppervlakte van meer dan 40.000 m².

In de basis bleven de pakhuizen/distributiecentra tot in de loop van de twintigste eeuw min of meer hetzelfde. Dat veranderde met de uitvinding van de pallet en heftruck. Daarmee verdwenen de lagen in de gebouwen en deden de distributiehallen hun intrede. De uitvinding van de zeecontainer verlaagde de internationale transportkosten, wat tot verplaatsing van productie naar goedkopere arbeidslanden leidde. Dat zorgde voor meer handel en distributie, en dus voor meer magazijnen. De opkomst van online winkelen leidde tot grotere voorraden en daarmee grotere distributiecentra.”

Het draagvlak voor die grotere distributiecentra lijkt af te nemen. Hoe is dat ontstaan volgens jou?

“Economische activiteiten en wonen waren vroeger meer met elkaar verweven. Steden ontstonden rond handelswegen en havens en pakhuizen bevonden zich in woonbuurten. In de twintigste eeuw werden economische activiteiten verbannen uit de stad en geconcentreerd op bedrijventerreinen. Logistiek verdween uit het zicht. Daardoor zien mensen nu grote, ogenschijnlijk onaantrekkelijke gebouwen zonder daarbij de link te leggen naar bijvoorbeeld het eigen online winkelgedrag. Velen beseffen niet hoe belangrijk logistiek is voor Nederland. Ons nationaal inkomen is voor meer dan 30% afkomstig uit handel. Logistiek speelt daarbij een cruciale rol.”

Wat wil Dilas daar tegen doen?

“Dilas is ontstaan vanwege de toenemende kritiek op de logistieke sector, vooral vanuit landschapsarchitecten en milieuactivisten. Die kritiek bereikte de overheid, die ook niet altijd het nut en de noodzaak van de sector begreep. Er waren veel misvattingen en onjuiste informatie. Dilas wil nuance in de discussie brengen, de feiten delen en het volledige verhaal vertellen. Wij willen het negatieve beeld van logistiek corrigeren en voorkomen dat beleid wordt gebaseerd op onvolledige informatie.”

Draagvlak is één punt, maar er zijn ook grote uitdagingen op het vlak van ruimte en energie. Hoe kunnen die worden opgelost?

“Samenwerking en kennisdeling zijn daarbij essentieel. De logistieke sector is al zeer innovatief op het gebied van duurzaamheid en circulair bouwen. Door functies te combineren en stapelen kunnen we nóg meer vooruitgang boeken. Dat kan bijvoorbeeld door daken van logistieke gebouwen te gebruiken voor grootschalige energieopwekking. Met dat soort innovaties kan logistiek vastgoed waarde toevoegen aan de omgeving.”

Wat is jouw rol als bestuurslid van Dilas?

“Met mijn jarenlange ervaring in de logistiek, waaronder meer dan 10 jaar bij Kuehne+Nagel in Nederland, breng ik diepgaande kennis over die sector in. Daarnaast ben ik als projectontwikkelaar zeer goed bekend met de uitdagingen die er in de vastgoedsector spelen. Ik ben gepassioneerd over de logistieke sector en wil bijdragen aan een efficiënt en welvarend Nederland. Binnen het bestuur focus ik mij voornamelijk op het ontwikkelen en verspreiden van onze logistieke visie. En gezamenlijk streven we ernaar om sparringpartner en adviseur van de overheid te zijn.”

Zijn er al industriële of logistieke gebouwen die jouw visie op de toekomst belichamen?

“Ja, zulke inspirerende voorbeelden zijn er zeker. In het Duitse Dorsten bouwt de Nederlandse Delta Development Group een duurzaam distributiecentrum voor Levi Strauss & Co. Dit project onderscheidt zich door het gebruik van circulaire bouwmaterialen, de toepassing van geothermie en zonnepanelen, de aanleg van groene daken en de aandacht voor biodiversiteit. Ook de stadswinkel van Ikea bij de Westbahnhof in Wenen is met zijn groene gevel, vele balkons en dak met 160 bomen een opvallend duurzaam gebouw. Deze praktijkvoorbeelden tonen de richting waarin we willen gaan met industrieel en logistiek vastgoed. Bij voorkeur gecombineerd met diverse functies.”