BCI

Buck Consultants International

Buck Consultants International (BCI) is een toonaangevend (ook door Forbes genomineerd en erkend) ruimtelijk-economisch adviesbureau. Het bureau onderzoekt, adviseert, implementeert en voert projectmanagement uit voor 1500 private ondernemingen en overheidspartijen in meer dan 25 landen. 

BCI is in Nederland actief op zes terreinen:

 • Economische ontwikkeling, werklocaties en gebiedsontwikkeling
  Economische analyses en visies, clusterversterking & innovatie bevordering, integrale gebiedsontwikkeling, planning en inrichting van werklocaties, infrastructuuruitbreiding. Op dit terrein was BCI bijvoorbeeld betrokken bij het tot stand komen van de Aanpak Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen (Grip) en het perspectief voor Chemelot Circular Mile.
 • Goederenvervoer
  Marktverkenningen, strategische studies tot nieuwe concepten en concrete actieprogramma’s, haalbaarheidsstudies en masterplannen voor zee- en luchthavens, logistieke centra, intermodale terminals en openbaar vervoerknooppunten. Op dit terrein is BCI bijvoorbeeld procesbegeleider van het programma Goederenvervoercorridors.
 • Commercieel vastgoed
  Marktonderzoek, strategievorming, planning en conceptontwikkeling voor commercieel vastgoed. Op dit terrein is BCI bijvoorbeeld secretaris van het platform logistiek en industrieel vastgoed.
 • Strategie-, locatie- en vastgoedadvies voor bedrijven
  Strategiebepaling voor nieuwe markten, wereldwijde locatiestudies en vastgoedadvies voor internationale bedrijven. Op dit terrein heeft BCI advies gegeven aan meer dan 1.500 bedrijven.
 • Supply chain strategie & Logistiek advies
  Analyse, ontwerp en optimalisatie van productie- en logistieke ketens, uitbestedingsvraagstukken, logistieke efficiency-projecten en intermodale strategieën. Op dit terrein heeft BCI een unieke database met alle city hubs
 • Marketingstrategie & Acquisitiestrategie
  Investeringsklimaatstudies, marktanalyses en acquisitieplannen voor lokale, regionale, nationale en internationale ontwikkelingsorganisaties door geheel Europa. Op dit terrein heeft BCI voor veel diverse regionale ontwikkelingen de strategie uitgewerkt, zoals Pivot Park in Oss, het Leiden Bio Science Park, Kennispark Twente en Venlo Trade Port.

De zes aandachtsvelden hangen nauw met elkaar samen. Het team van BCI is erop gericht om voor elk project alle relevante kennis en disciplines te integreren. Door een grote diversiteit aan zowel publieke als private opdrachtgevers, spreken wij de drie verschillende ‘talen’ van bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Onze adviseurs voelen zich thuis bij projecten waarbij juist de combinatie van de kracht van bedrijven, kennisinstellingen en overheden cruciaal is.