Port of Rotterdam

Port of Rotterdam

HbR is ontwikkelaar van een toonaangevende, veilige, efficiënte en duurzame haven waar onze klanten succesvol kunnen ondernemen. Onze purpose: Connecting the world. Building tomorrow’s sustainable port. De Rotterdamse haven creëert aanzienlijke economische en maatschappelijke waarde. Voor mensen in Rotterdam, Nederland en wereldwijd. Voor nu en voor volgende generaties. De Sustainable Development Goals van de VN vormen de basis voor ons handelen. We voelen ons verantwoordelijk om bij te dragen aan een betere leef- en werkomgeving voor iedereen. We zijn vastbesloten om een klimaatneutrale haven te creëren, waar veiligheid een topprioriteit is en blijft. De enige weg vooruit, is een duurzame. We maken slimme en ‘groene’ logistieke ketens mogelijk. We geven een impuls aan hernieuwbare energie. We faciliteren circulaire industrie. Dankzij de samenwerking met onze partners, kunnen we een eerlijke en evenwichtige toekomst creëren. We richten ons de komende jaren op de volgende 3 speerpunten: 1. Slimme partner in logistieke ketens 2. Versneller van de verduurzaming van de haven 3. Ondernemende en slagvaardige organisatie. Centraal staat het genereren van impact die verder gaat dan volume vergroten. Het gaat ook om relevantie en kwaliteit. Alleen als onze basis op orde is en bovendien van wereldklasse, is een focus op deze speerpunten mogelijk.