Enquête laat betrokkenheid deelnemers Dilas zien

In november hebben we onze deelnemers een enquête voorgelegd. Jouw mening en feedback zijn van onschatbare waarde voor de optimalisatie van onze dienstverlening. Met de verkregen inzichten kunnen we onze activiteiten en inhoud beter afstemmen op jouw wensen. Hieronder noemen we enkele voorlopige resultaten. 

Meer dan de helft van onze deelnemers heeft de enquête ingevuld. Daarvoor hartelijk dank. Waarom sluiten deelnemers zich aan bij Dilas? De hoofdreden blijkt voornamelijk te zijn om samen sterker te staan als sector, gevolgd door het streven naar meer invloed richting politiek en publieke instanties. Op de derde plaats staat het verlangen naar een dieper inzicht in innovaties, nieuwe denkrichtingen en visies.

Sectorvertegenwoordiging en jouw betrokkenheid bij Dilas

De antwoorden op de vraag ‘wat verwacht je dat Dilas voor jou kan betekenen?’ geven eenzelfde inzicht. Voor de meeste deelnemers staat het vertegenwoordigen van de sector bovenaan, gevolgd door ‘het faciliteren van kennisoverdracht en -ontwikkeling’. Op de derde en vierde plaats staan respectievelijk ‘inspiratie en nieuwe denkrichtingen’ en ‘organisatie van evenementen en bijeenkomsten’.

We waren zeer blij met de reactie op hoe jullie betrokken willen zijn bij Dilas. Het delen van expertise en best practices staat daar op de eerste plaats. Daarnaast scoren ook het delen van kennis (bijvoorbeeld via onderzoeken, rapporten, presentaties, enzovoorts) en het actief bijdragen tijdens events en bijeenkomsten hoog. Hartelijk dank voor deze betrokkenheid. We gaan zeker in op deze uitgestoken hand.

Focus op ruimtelijke ordening en inpassing Vooral het Nationaal Vastgoed Congres werd door velen van jullie bijgewoond, gevolgd door een kennisevent en een netwerkbijeenkomst. Welke inhoudelijke themaʼs en onderwerpen verwachten jullie dat Dilas behandelt? De meerderheid van de deelnemers noemt ruimtelijke ordening en inpassing als prioriteiten. Direct daarna volgen energie en maatschappelijke meerwaarde. We houden nadrukkelijk rekening met deze thema’s onder andere voor toekomstige kennissessies en in onze kennisbank die we speciaal voor jou als deelnemer ter beschikking stellen. Nogmaals dank voor je waardevolle input.