In de media: van BNR Nieuwsradio tot Vastgoedjournaal

In de afgelopen periode hebben we herhaaldelijk de media opgezocht om aandacht te vragen voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam logistiek vastgoed. Hieronder vind je een overzicht van onze uitingen in verschillende mediakanalen.

  • Op tal van plekken in ons land is er nauwelijks meer ruimte op het elektriciteitsnet voor nieuwe aansluitingen van bedrijven en particulieren. Als Dilas pleiten we bij monde van Tom Runhaar in een artikel van Robert Paling van PropertyNL voor dispensatie binnen de huidige regulering om smart energy hubs mogelijk te maken. Lees meer op ProperyNL.
  • De negatieve beeldvorming en maatschappelijke weerstand van het huisvesten van arbeidsmigranten komen niet door de huisvesting van arbeidsmigranten zelf, maar vooral door de manier waarop we met het vraagstuk omgaan, is de overtuiging van Dilas-bestuurslid Tim Beckmann. Hij is voorstander van flexibel gebruik, maar permanente huisvesting. Volgens hem zijn bedrijven en bouwers van distributiehallen zoals hijzelf bereid zelf in arbeidsmigrantenhuisvesting te investeren. Lees meer op Stadszaken.nl.
  • Bij de bouw van het distributiecentrum van PLUS Retail was een van onze leden betrokken: Adriaan Molenschot van HVBM Vastgoed. Het dak van dit dc ligt vol met 14.000 zonnepanelen en ieder stukje kan losgedraaid worden voor hergebruik, stelt Adriaan in de krant. Ook aan de omgeving is gedacht. Geluidsoverlast wordt voorkomen door buitenactiviteiten, zoals het verwerken van afval, in een overdekte hal te laten plaatsvinden. Ook is er een kokoswal aangelegd waarop diverse bloemen en planten kunnen groeien. Lees meer bij De Stentor (abonnement vereist).
  • Er klinkt steeds meer weerstand tegen de bouw van grote distributiecentra, constateert BNR Nieuwsradio. Nederland verdoost, wordt er gezegd. Is dat vooral een onderbuikgevoel of gaat het hier om een serieus probleem? Het sentiment doen kantelen is één van de doelstellingen van netwerkorganisatie Dilas. Woordvoerder Tim Runhaar wil feit en fictie van elkaar scheiden door meer kennis over de sector te verspreiden. “Distributiecentra zijn heel zichtbaar”, zo vertelt hij. “Maar ze nemen bij elkaar opgeteld maar een heel klein deel in van het Nederlandse landschap.” Luister de podcast bij BNR Nieuwsradio.
  • Nederland is snel haar concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland aan het verliezen. ‘We moeten ruimte blijven maken voor de duurzame economische groei en tegelijkertijd ook creatiever omgaan met de beschikbare ruimte’, zeggen Eelko Brinkhoff en Tim Beckmann van Dilas, kennisplatform voor logistiek en industrieel vastgoed. Lees meer op Stadszaken.nl.
  • Nederland verdoost! is een veelgehoorde klacht, maar is dat wel echt zo? Als je dat aan Tim Beckmann van Intospace vraagt, is het antwoord: nee! Als je kijkt naar hoe de beperkte ruimte die we in Nederland hebben wordt gebruikt, dan valt op dat de meeste ruimte wordt ingenomen door de intensieve veeteelt. 42 procent van de beschikbare ruimte in Nederland is agrarisch gebied. 15 procent van Nederland is bebouwd en het totale aandeel van logistiek vakgoed is slechts 0,13 procent. Lees meer op de website van Logistiek Met.
  • Nederland heeft een goede visie nodig voor toekomstige bedrijfsruimten en moet een aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren voor buitenlandse bedrijven, vinden Tim Beckmann en Eelko Brinkhoff, bestuursleden van kennisplatform Dilas. Zij reageren tegenover Vastgoedjournaal op de forse terugval van de logistieke ruimtevraag in Nederland. Lees meer op Vastgoedjournaal.nl (abonnement vereist).