We werken aan werkateliers over onze thema’s

In samenwerking met Elba/REC, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en een aantal specialisten en onderzoekers werken we aan het neerzetten van werkateliers. Daar ontwikkelen we kennis door onze leden in werkgroepen bij elkaar te brengen. Over de thema’s die relevant zijn voor de toekomstbestendigheid van industrieel en logistiek vastgoed.

Het idee is ontstaan vanuit de belofte aan onze leden om kennis te ontwikkelen. Onder andere door werkgroepen samen te stellen te over thema’s die relevant zijn voor de toekomstbestendigheid. Het is de bedoeling dat Elba/REC penvoerder wordt en ook de verantwoording neemt. Om de waarde van de kennisontwikkeling te vergroten legden we ons idee van de werkateliers voor aan de ministeries van Binnenlandse zaken (Jolien en Charles) en Economische zaken (Margreet Verwaal en Anja Steentjes). Beide departementen hebben dit jaar de focus op de impact van de circulaire economie. Dat gaat over de ruimte die de circulaire economie nodig heeft en over leefbaarheid.

Faciliteren nieuwe economie
Zij zien een belangrijke rol weggelegd voor de logistieke (vastgoed) sector om de nieuwe economie te faciliteren. Vanuit deze gedachtegang zijn we verder gaan werken en brainstormen. In dat traject hebben we ook een aantal specialisten en onderzoekers betrokken die mogelijk een rol spelen bij het onderzoek. Dit zijn Gerlof Rienstra, Merten Nefs en Cees Jan Pen. Zij hebben tot nu toe erg veel waarde toegevoegd, vooral op gebied van de aanscherping van de onderzoeksvraag en de -methodiek. Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak dat inmiddels een aantal keer is rondgegaan. We hopen daar de komende weken de laatste hand aan te leggen.

Inmiddels zijn meerdere ministeries enthousiast over het idee en willen ze ook meefinancieren. We houden je op de hoogte over het vervolg.

Waarom zijn we enthousiast over de werkateliers?

  • We ontwikkelen relevante kennis voor onze achterban
  • We zetten daarmee onze sector positief op de kaart
  • We maken ons nog sterker als kennispartner
  • We creëren unieke content en treden daarmee voor het voetlicht
  • We kunnen onze beoogde kennispartners daarmee concreet iets bieden in ruil voor hun tijd, kennis en kunde.
  • We ontwikkelen voor onze deelnemers kennis en ze kunnen deelnemen aan werkgroepen