We zien synergie met TLN

BestuurslidTim Beckmann en programmamanager Tom Runhaar hadden een positief overleg met Elisabeth Post, Cees Pille en Stefan Kersbergen van Transport en Logistiek Nederland (TLN). De conclusie is dat we een andere doelgroep en ledenbestand hebben, maar dat we zeker ook synergie zien tussen beide organisaties.

Ook zijn we het op hoofdthema’s vaak met elkaar eens. Daarom willen de samenwerking graag verder concreet maken. TLN is bezig om een aantal thema’s concreet neer te zetten. Daarnaast hebben ze een programma dat deels overlap heeft met onze thema’s. Cees en Tom stemmen regelmatig onderling af en we nodigen elkaar uit voor onze grotere events. Periodiek plannen we een afspraak met Dilas- en het TLN-bestuur. Mogelijk kunnen we ook gezamenlijke optrekken bij publicaties en events.

Netwerk van zestien organisaties
We kijken ook naar deelname vanuit Dilas aan de Logistieke Alliantie. Dat is een netwerk van zestien Nederlandse organisaties die hun krachten hebben gebundeld om de handel en logistiek te versterken. Een eventuele deelname bespreken we in ons volgende overleg dat staat gepland in september.