Herontwikkeling: ‘Een samenspel van overheid en vastgoedsector’

Na een dip in de vraag naar logistiek vastgoed, herstelt de markt zich snel. De vraag blijft groeien, maar de ruimte voor nieuwbouw is schaars. Onder de nieuwe Omgevingswet en de nationale beleidslijn ‘GRIP’ is herontwikkeling door modernisering en verduurzaming van oud vastgoed essentieel. Dit onderwerp stond centraal in een recent webinar van Dilas en […]

Circulaire transitie kan niet zonder meer ruimte voor industriegebieden

Industriegebieden worden teveel beschouwd als vies, hinderlijk en vervuilend, terwijl deze gebieden cruciaal zijn voor het faciliteren van de circulaire transitie. Als we zo doorgaan, is er volgens Cees-Jan Pen (Fontys) geen ruimte meer over voor het ruimtelijk faciliteren van de circulaire transitie en lopen we tegen dezelfde grenzen aan waar we nu rond netcongestie […]

“Een innovatief, duurzaam plan mag meer gewaardeerd worden”

InvestX is een gedreven projectontwikkelaar en vastgoedbelegger met jarenlange expertise in commercieel vastgoed. Het bedrijf uit Hengelo werd onlangs lid van Dilas. Tijd voor een introductie waarbij het met Asset Manager Marieke Lutje Wagelaar – Kuipers gaat over natuurinclusief bouwen, inpassen en vooral functiemenging. “Daar ligt de toekomst.” Waarom zijn jullie lid geworden van Dilas? […]

Livestream: ‘Kansen voor herontwikkeling onder de omgevingswet’

Klik hier voor het verslag Hoe kunnen de logistieke (vastgoed)sector en gemeente sámen 🤲 werk maken van herontwikkeling? 🏗️ En hoe kan extra ruimte voor lokaal maatwerk, versnelde procedures en andere mogelijkheden die de Omgevingswet biedt, daarbij helpen? 🙋‍♀️ Deze vragen stonden centraal tijdens het eerste live seminar gisteren van Dilas samen met vakblad BT. […]

“Een innovatief, duurzaam plan mag meer gewaardeerd worden” 

InvestX is een gedreven projectontwikkelaar en vastgoedbelegger met jarenlange expertise in commercieel vastgoed. Het bedrijf uit Hengelo werd onlangs lid van Dilas. Tijd voor een introductie waarbij het met Asset Manager Marieke Lutje Wagelaar – Kuipers gaat over natuurinclusief bouwen, inpassen en vooral functiemenging. “Daar ligt de toekomst.” Waarom zijn jullie lid geworden van Dilas? […]

Onze nadruk ligt op deze 7 thema’s

Als Dilas leggen we bij de uitvoering van onze ambitie de nadruk op de volgende zeven thema’s. Hieronder staat per thema omschreven hoe wij als Dilas kijken naar deze thema’s. Onze nieuwe kennisbank sluit ook aan op deze thema’s. Deze zeven aandachtsgebieden vormen de hoekstenen waarop we onze inzet en expertise richten. Om zo de […]

Blijf werken aan het vestigingsklimaat

Voorwoord Eelko Brinkhoff Met dit voorwoord neem ik afscheid, maar blik ik ook vooruit. Zoals u wellicht weet, ben ik op 1 februari teruggetreden als Managing Director Foreign Investments & International Trade bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Daarmee komt er ook een einde aan mijn functie als bestuurder bij mijn geliefde Dilas. Als CEO van […]

Doorontwikkeling van onze kennisbank

Ken je onze kennisbank al? Als deelnemer van Dilas heb je gratis toegang tot onze kennisbank. De kennisbank zijn we verder aan het ontwikkelen. De kennisbank omvat informatie over zes hoofdthema’s die door deelnemers als belangrijk zijn aangemerkt: ruimtelijke ordening, energie, duurzaam bouwen, last mile logistics en stadslogistiek, digitalisering/robotisering en innovaties. Bekijk de kennisbank via […]

We zien synergie met TLN

BestuurslidTim Beckmann en programmamanager Tom Runhaar hadden een positief overleg met Elisabeth Post, Cees Pille en Stefan Kersbergen van Transport en Logistiek Nederland (TLN). De conclusie is dat we een andere doelgroep en ledenbestand hebben, maar dat we zeker ook synergie zien tussen beide organisaties. Ook zijn we het op hoofdthema’s vaak met elkaar eens. […]

We werken aan werkateliers over onze thema’s

In samenwerking met Elba/REC, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en een aantal specialisten en onderzoekers werken we aan het neerzetten van werkateliers. Daar ontwikkelen we kennis door onze leden in werkgroepen bij elkaar te brengen. Over de thema’s die relevant zijn voor de toekomstbestendigheid van industrieel en logistiek vastgoed. Het idee is […]