Onze nadruk ligt op deze 7 thema’s

Als Dilas leggen we bij de uitvoering van onze ambitie de nadruk op de volgende zeven thema’s. Hieronder staat per thema omschreven hoe wij als Dilas kijken naar deze thema’s. Onze nieuwe kennisbank sluit ook aan op deze thema’s. Deze zeven aandachtsgebieden vormen de hoekstenen waarop we onze inzet en expertise richten. Om zo de […]

Blijf werken aan het vestigingsklimaat

Voorwoord Eelko Brinkhoff Met dit voorwoord neem ik afscheid, maar blik ik ook vooruit. Zoals u wellicht weet, ben ik op 1 februari teruggetreden als Managing Director Foreign Investments & International Trade bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Daarmee komt er ook een einde aan mijn functie als bestuurder bij mijn geliefde Dilas. Als CEO van […]

Doorontwikkeling van onze kennisbank

Ken je onze kennisbank al? Als deelnemer van Dilas heb je gratis toegang tot onze kennisbank. De kennisbank zijn we verder aan het ontwikkelen. De kennisbank omvat informatie over zes hoofdthema’s die door deelnemers als belangrijk zijn aangemerkt: ruimtelijke ordening, energie, duurzaam bouwen, last mile logistics en stadslogistiek, digitalisering/robotisering en innovaties. Bekijk de kennisbank via […]

We zien synergie met TLN

BestuurslidTim Beckmann en programmamanager Tom Runhaar hadden een positief overleg met Elisabeth Post, Cees Pille en Stefan Kersbergen van Transport en Logistiek Nederland (TLN). De conclusie is dat we een andere doelgroep en ledenbestand hebben, maar dat we zeker ook synergie zien tussen beide organisaties. Ook zijn we het op hoofdthema’s vaak met elkaar eens. […]

We werken aan werkateliers over onze thema’s

In samenwerking met Elba/REC, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en een aantal specialisten en onderzoekers werken we aan het neerzetten van werkateliers. Daar ontwikkelen we kennis door onze leden in werkgroepen bij elkaar te brengen. Over de thema’s die relevant zijn voor de toekomstbestendigheid van industrieel en logistiek vastgoed. Het idee is […]

In de media: van BNR Nieuwsradio tot Vastgoedjournaal

In de afgelopen periode hebben we herhaaldelijk de media opgezocht om aandacht te vragen voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam logistiek vastgoed. Hieronder vind je een overzicht van onze uitingen in verschillende mediakanalen.

“Er zijn talloze oplossingen om bedrijven beter in te passen in hun omgeving”

Architectenbureau Palazzo lid geworden van Dilas  Palazzo leverde in 2023 bijna een half miljoen vierkante meters aan logistieke gebouwen op. Daarmee behaalde het de eerste plaats op de lijst van toparchitecten van distributiecentra, datacenters en bedrijfshuisvesting van PropertyNL. “Belangrijker dan dat cijfer is hoe we die logistieke centra inpassen in de steeds schaarser wordende ruimte”, […]

De circulaire economie kan niet zonder logistiek

De vraag is niet of logistiek een katalysator wordt van de circulaire economie, maar hoe dat gaat gebeuren. Tot die conclusie kwamen de veertig deelnemers en de sprekers tijdens de Dilas-bijeenkomst op woensdag 28 februari in het Houtlab van JAJO/Woody Builders. “Het is tijd voor mooie en vooral slimme, duurzame plannen.” Maarten Bakker, algemeen directeur […]

Dilas: ‘Geef vraag naar ruimte en energie slimmer vorm’

Nederland is snel haar concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland aan het verliezen. ‘We moeten ruimte blijven maken voor de duurzame economische groei en tegelijkertijd ook creatiever omgaan met de beschikbare ruimte’, zeggen Eelko Brinkhoff en Tim Beckmann van Dilas, kennisplatform voor logistiek en industrieel vastgoed.  Beide bestuursleden van Dilas, een kennis- en netwerkorganisatie bestaand […]

Huisvesting buitenlandse arbeidskrachten niet marginaliseren

‘Elk bedrijventerrein moet een eigen bedrijfshotel hebben’ AuteurJan Jager Meer en kwalitatief goede flexibele woonruimte voor buitenlandse arbeidskrachten in tijdelijke of permanente complexen is noodzaak. Personeelsschaarste maakt ons steeds afhankelijker van arbeidsmigranten. De Omgevingswet biedt extra ruimte om van een bestemming of activiteit in een omgevingsplan af te wijken, wat investeerders extra zekerheid biedt. Een […]